Societatea Multidisciplinara a Medicilor Rezidenti

Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți a fost înființată în anul 2015, pornind de la nevoia de asociere, de apartenență. Scopul principal, SMMR este de a crea un mediu propice membrilor săi pentru dezvoltarea socio profesională și pentru o integrare mai ușoară în structurile medicale din care fac parte.

Obiectivele care ghidează activitatea  SMMR sunt:

 1. Informarea medicilor rezidenți asupra:
 • Organizării și structurii academice a rezidențiatului în funcție de specialitate
 • Modalităților de obținere a competențelor, a supraspecializărilor și a burselor în vederea dezvoltării profesionale
 • Modalității de organizare și de susținere a examenelor de specialitate
 • Diverselor demersuri birocratice ce survin pe parcursul pregătirii în rezidențiat
 1. Stabilirea unor parteneriate cu societăți de profil din străinătate în vederea realizării unor stagii de practică
 1. Facilitarea comunicării dintre medicii rezidenți și instituțiile de învățământ superior medical, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății, precum și alte organisme și organizații de interes din domeniul medical, prin:
 • Identificarea și expunereaîn mod oficial a problemelor și revendicărilor medicilor rezidenți
 • Propunerea și elaborarea unor planuri de acțiuni destinate soluționării problemelor identificate
 • Informarea medicilor rezidenți asupra deciziilor luate de către structurile abilitate
 1. Asigurarea reprezentării în cadrul instituțiilor de invățământ superior medical, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății, precum și alte organisme și organizații de interes din domeniul medical
 1. Încurajarea și susținerea
 • cercetării științificela cel mai înalt nivel
 • pregătirii profesionale a membrilor conform standardelor comunității medicale internaționale
 • dezvoltării personale a tuturor membrilor
 1. Dezvoltarea legăturilor profesionale, sociale, culturale între membri, promovând colaborare inter și multidisciplinară
 1. Medierea comunicării și colaborării dintre studenții la medicină, medicii rezidenți și medicii specialiști în vederea creării unei comunități care să susțină progresul activității medicale la toate nivelurile.