În data de 15 mai 2020,
Ministerul Sănătății a publicat un proiect de act normativ, pus în transparență
decizională, ce vizează modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului
sănătății publice și ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007
privind modul de efectuare a pregătirii în rezidențiat în specialitățile
prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și
farmaceutice pentru rețeaua de asistență […]