În contextul actual, creat de pandemia produsă de virusul Sars-Cov2, a importanţei implementării acțiunilor planificate privind măsurile luate pentru limitarea răspândirii virusului, precum și în contextul prerogativelor legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, dar și în virtutea colaborării noastre cu Guvernul României, vă solicităm să ne transmiteți următoarele informații: […]