ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI

SOCIETATEA MULTIDISCIPLINARĂ A MEDICILOR REZIDENȚI

 

(1) ASOCIAŢIA SOCIETATEA MULTIDISCIPLINARĂ A MEDICILOR REZIDENȚI, denumită în continuare „Asociația”, este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu beneficiu public, înființată în temeiul OG nr.26/2000, cu modificările si completările ulterioare și potrivit prezentului Statut.

(2)   Membrii fondatori ai Asociației sunt:

 1. ARBUNE Anca-Adriana
 2. ARMEAN Sebastian-Mihai
 3. BONCI Eduard-Alexandru
 4. CĂRĂMIZARU Oana-Luiza
 5. GRĂDINARIU George
 6. IONESCU Marius-Tudor
 7. KLEIN Fabian Christoph
 8. MARIN Andrei
 9. MINOIU Aurelian-Costin
 10. MINOIU Elena
 11. MOISE Cristian
 12. OLTEANU Ionuț
 13. PREDESCU Mirona-Ofelia
 14. RENȚEA Irina
 15. ROZA Eugenia
 16. SIMIONIUC Anca
 17. TOADER Claudiu
 18. TOADER Cristina Elena
 19. TOADER Radu-Ionuţ
 20. TOFOLEAN Ioana-Teodora
 21. TOMA Elena-Adelina
 22. TOMA Cristian-Valentin
 23. VULTUR Horațiu-Florin

Asociația este persoană juridică română de drept privat și va avea denumirea de ASOCIAŢIA SOCIETATEA MULTIDISCIPLINARĂ A MEDICILOR REZIDENȚI, conform dovezii privind disponibilitatea şi rezervarea denumirii nr.142660 emise de către Ministerul Justiției – Serviciul Comunicare și Relații Publice la data de 17-02-2015.

 • Asociația este constituită pe durată nedeterminată, începând cu data înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor și are sediul în Mun. București, Sector 2
 • Acest sediu poate fi mutat în orice alt loc din Romania în baza hotărârii Adunării Generale.
 • Asociația poate înființa filiale și sucursale sau poate deschide birouri în țară sau străinătate.
 • Asociația se poate afilia la federații sau confederații din țară sau străinătate.

Membrii Asociației doresc să se asocieze în scopul îmbunătățirii calității vieții medicului rezident în plan profesional și social, precum și formarea unor profesioniști și lideri ai lumii medicale axați pe principii și valori precum: egalitate, respect, integritate, transparență, demnitate, sinceritate, meritocrație.

Această îmbunătățire se va face prin stabilirea unor relații durabile de comunicare și colaborare eficientă între medicii rezidenți și Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale, Universitățile de Medicină și Farmacie din România și alte instituții din țară sau străinătate responsabile sau implicate în formarea profesională în domeniul medical.

În cadrul acestor relații durabile ne propunem să contribuim la imbunatatirea continua a modului de organizare a pregatirii de specialitate in rezidentiat si a desfasurarii profesiei medicale.

Patrimoniul inițial al Asociației este format din activul inițial, constituit prin aportul în numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de 1.000 lei.

Componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control este următoarea:

 1. Consiliul Director:
 • Președinte – MARIN Andrei
 • 8 membrii fondatori – ARBUNE Anca-Adriana, CĂRĂMIZARU Oana-Luiza, GRĂDINARIU George, MINOIU Elena, PREDESCU Mirona-Ofelia, ROZA Eugenia, TOADER Claudiu, ARMEAN Sebastian-Mihai
 1. Adunarea Generală se compune din toți membrii activi ai Asociației, conform statutului Asociației.
 2. Se numește în funcția de cenzor al Asociației MINOIU Aurelian-Costin

Noi, fondatorii ASOCIAŢIEI SOCIETATEA MULTIDISCIPLINARĂ A MEDICILOR REZIDENȚI împuternicim pe avocat Ciprian Şoldea, posesor al C.I. Seria RD, Nr. 546341 ca în numele nostru și pentru noi să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice, să îndeplinească procedura de autentificare/atestare și să aducă la îndeplinire formalitățile de înscriere a Asociației în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, în condițiile OG nr.26/2000, cu modificările și completările ulterioare.