Descriere

Cine suntem?

Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți (SMMR) reprezintă o organizație nonguvernamentală care promovează și apără drepturile și interesele profesionale, sociale, culturale ale medicilor rezidenți din România.

Obiectivul este de a forma lideri și profesioniști în medicină,  ghidați  de  următorul  sistem  de  valori: egalitate, respect, integritate, transparență, demnitate, sinceritate, meritocrație, profesionalism.

Societatea își desfășoară momentan activitatea în patru centre medicale universitare din țară: București și Cluj-Napoca. Intenția este de a reuni medicii rezidenți din toate centrele, într-o platformă comună, în cadrul căreia să colaboreze pentru o dezvoltare profesională calitativă. Rezidențiatul reprezintă o perioadă definitorie în viața unui tânăr medic. De modul în care este parcurs depinde întreaga sa evoluție ulterioară ca profesionist.

 

De ce?

Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți a fost înființată în anul 2015 pornind de la nevoia de asociere a medicilor rezidenți într-o comunitate care să îi reprezinte. Scopul principal este de a crea un mediu propice dezvoltării socioprofesionale și integrării în structurile medicale din care fac parte membrii.

Perioada studenției oferă posibilitatea apartenenței la o multitudine de organizații care asigură implicarea în activități științifice, de voluntariat și de dezvoltare personală. Acestea permit o dezvoltare multilaterală completă a studentului medicinist, viața profesională fiind începută sub cele mai bune auspicii.

Constatarea noastră, este că, după intrarea în anii  de rezidențiat, posibilitățile de creștere  profesională și personală ale tânărului medic rezident devin limitate. Dezvoltarea continuă reprezintă un factor determinant al succesului profesional. Sistarea acestui demers natural are consecințe negative, nu numai asupra medicului rezident, dar mai ales asupra întregului sistem medical care nu mai este capabil să satisfacă nevoile pacienților.

În fiecare an, aproximativ 5000 de absolvenți ai facultățilordemedicinăsusținexamenulderezidențiat  și aleg să profeseze în sistemul medical românesc. Apartenența la o comunitate care să le reprezinte interesele, să îi promoveze și să îi susțină pentru o perfecționare continuă, le-ar facilita considerabil integrarea în sistem, într-un final, sporindu-le șansele de a profesa specialitatea aleasă în România.

 

Ce facem?

Suntem ghidați de trei coordonate: viziune, acțiune, pasiune.

Viziuneaținteștedezvoltareaprofesionalălastandarde internaționale a tuturor medicilor rezidenți din România și formarea unor viitoare echipe medicale profesioniste.

Acțiunea se referă la organizarea unor conferințe și proiectepentrutoțimediciirezidenți, dezvoltareaunor colaborări cu asociații de profil pentru îndeplinirea viziunii prin: intermediul unui acces unitar și egal la informații medicale de actualitate, participarea la cursuri și stagii de pregătire în centre universitare naționale și internaționale de prestigiu, crearea unui sistem de „networking” și cercetare interdisciplinară și nu în ultimul rând, organizarea și susținerea activităților ce vizează construirea și formarea unei comunități medicale tinere ale cărei valori se bazează pe dialog, colaborare, spirit critic și constructiv, respect și încredere.

Pasiunea constituie elementul esențial care face diferențaîntreunmedicfoartebunșiunulexcepțional, așadar SMMR va susține:

»  entuziasmul tinerilor medici rezidenți

»  inițiativele    menite    să   aducă   schimbarea    mult dorită a sistemului medical actual

 

Obiective

1.      Informarea medicilor rezidenți asupra:

»  organizării și structurii academice a rezidențiatului   în funcție de specialitate

»  modalităților   de   obținere   a   competențelor, a supraspecializărilor și a burselor în vederea dezvoltării profesionale

»  modalității de organizare și de susținere a examenelor de specialitate

»  diverselor demersuri birocratice ce survin pe parcursul pregătirii în rezidențiat

2.      Facilitarea comunicării dintre medicii  rezidenți  și instituțiile de învățământ superior medical, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății, precum și alte organisme și organizații de interes din domeniul medical, prin:

»  identificarea și expunerea în mod oficial a problemelor și revendicărilor medicilor rezidenți

»  propunerea și elaborarea unor planuri de acțiuni destinate soluționării problemelor identificate

»  informarea medicilor rezidenți asupra deciziilor  luate de către structurile abilitate

»  asigurarea reprezentării în cadrul instituțiilor de invățământ superior medical, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății, precum și alte organisme și organizații de interes din domeniul medical

3.      Încurajarea și susținerea

»  cercetării științifice la cel mai înalt nivel

»  pregătirii profesionale a membrilor conform standardelor comunității medicale internaționale

»  dezvoltării personale a tuturor membrilor

4.     Dezvoltarea legăturilor profesionale, sociale și culturale între membri, promovând colaborarea inter și multidisciplinară

5.     Medierea comunicării și colaborării dintre studenții la medicină, medicii rezidenți și medicii specialiști în vederea creării unei comunități care să susțină progresul activității medicale la toate nivelurile.

Descriere SMMR

By |May 28th, 2015|Descriere|Comments Off on Descriere SMMR