Credite de educație medicală continuă

Conform Deciziei nr. 1 din 18.01.2013, Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România decide introducerea creditelor de educație medicală continuă (EMC), ca parte integrantă a dezvoltării profesionale continue, pentru alinierea la normele stabilite de către Uniunea Europeană. În mod standard, orice medic din România trebuie să acumuleze cel puțin 200 credite EMC pe parcursul a 5 ani. Modul de creditare la nivel de Colegiul Medicilor din România poate fi regăsit în decizia pe larg și anexe (http://www.cmr.ro/decizia-nr-1-din-18-01-2013/).

În ceea ce privește medicii rezidenți, sistemul de creditare pentru aceștia permite obținerea creditelor de educație medicală continuă prin susținerea examenelor de rezidențiat, respectiv specialist

  1. obținerea titlului de medic rezident confirmat de Ministerul Sănătății, prin promovarea concursului de rezidențiat – 50 de credite EMC;
  2. obținerea titlului de medic specialist, inclusiv dobândirea unei alte specialități, în afara celei de bază – 200 de credite EMC;

Alte examinări și titluri ce permit obținerea de credete sunt

  1. obținerea unui atestat de studii complementare – 75 de credite EMC;
  2. obținerea titlului de medic primar, inclusiv a doua specialitate – 250 de credite EMC;
  3. obținerea titlului de doctor în medicină – 300 de credite EMC;
  4. obținerea titlului de master – 100 de credite EMC pentru masterele în domeniul medical
  5. obținerea titlului de formator acreditat de Ministerul Sănătății – 75 de credite EMC;
  6. obținerea titlului de formator de formatori, acreditat de Ministerul Sănătății – 100 de credite EMC;
  7. statutul de cadru didactic universitar, șef de lucrări, conferențiar sau profesor, inclusiv profesor asociat ori corespondent (îndrumător de doctorat sau asociat), cu activitate confirmată de instituția universitară – 40 de credite EMC pe an.

Pe lângă acestea, există posibilitatea participării la numeroase manifestări științifice (naționale și internaționale) de tipul cursurilor, conferințelor, congreselor, workshopurilor ce asigură obținerea unui număr de credite. Cu cât acestea implică mai multe activități practice, cu atât numărul de credite obținut va fi mai mare.

De asemenea, publicarea de articole și/sau cărti aduce, credite în funcție de tipul revistei sau cărții publicate (Anexa 1, art. 23 a Deciziei nr. 1 din 18.01.2013)

Există și noțiunea de credite EMC la distanță, care presupun urmarea unor cursuri prin reviste publicate sau on-line și, dupa susținerea unei evaluări, permite obținerea creditelor EMCD. Cursurile pot fi accesate, de obicei, pe site-urile societăților europene ale fiecărei specialități și sunt anunțate din timp. Uneori, constau în video-conferințe online, transmise live existând și posibilitatea adresării de întrebări profesorilor care susțin prelegerile.

Surse online pentru programele oferite de universitățile din țară sau alți furnizori, creditate EMC

http://www.cmr.ro/cursuri-postuniversitare-2014-2015/

http://www.medicdelaborator.com/cursuri-emc/

http://www.edmed.ro/curs/lista/listeaza_cursurile.html

http://www.formaremedicala.ro/dcsol-elearn/courses/index/