Înainte de completarea următoarelor documente, vă rugăm să citiți integral Statutul și Regulamentul de Ordine Interioară SMMR.

Conform Statutului SMMR:

Art. 10

(1) Sunt membri activi ai Asociației persoanele care îndeplinesc prevederile prezentului Statut, ale căror formulare de adeziune specifice categoriei de membru, semnate individual, au fost aprobate de Consiliul Director sau Adunarea Generală și care îndeplinesc cumulativ următoarele:

a) să fie persoane cu studii superioare finalizate în domeniul sănătății, specializarea Medicină cu diplomă de licență recunoscută pe teritoriul României;

b) la momentul adeziunii este înscris într-un program de rezidențiat din România.

(2) Odată cu obținerea titlului de Medic Specialist, cu excepția celor care se află într-un al doilea program de rezidențiat, se va pierde statutul de membru activ, cu opțiunea de a activa în continuare ca membru afiliat, conform Art. 11. (1) b.

(3) Formularul de adeziune este valabil din momentul semnării și aprobării sale de către Consiliul Director sau Adunarea Generală până în momentul finalizării programului de rezidențiat, cu excepția situațiilor prevăzute în Art. 13.

Art. 11

(1) Sunt membri afiliați persoanele care îndeplinesc prevederile prezentului Statut, ale căror formulare de adeziune specifice categoriei de membru, semnate individual, au fost aprobate de Consiliul Director sau Adunarea Generală și care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

a) să fie persoane cu studii superioare în desfășurare, în ani clinici (4, 5, 6), în domeniul sănătății, specializarea Medicină;

b) să fie persoane ce au obținut titlul de Medic Specialist cu maximum 5 ani în urmă.

c) să fie persoane cu studii superioare finalizate în domeniul sănătății în ultimii doi ani, specializarea Medicină cu diplomă de licență recunoscută pe teritoriul României, dar care nu sunt înscriși într-un program de rezidențiat;

(2) Membrul afiliat are responsabilități limitate și nu are dreptul de a alege sau de a fi ales în cadrul Asociației.

Pentru a deveni membru SMMR, vă rugăm să completați în scris formularul de adeziune conform încadrării dumneavoastră (pentru membru activ sau afiliat), cât și formularul de protecție a datelor cu caracter personal. După descărcarea, printarea și completarea formularelor, vă rugăm să trimiteți scan sau fotografii cu acestea pe adresa de mail secretar.general.smmr@gmail.com.