Pontajul reprezintă un document care certifică zilele lucrate în spitalul în care rezidentul își efectuează stagiul. Pâna în data de 15 a fiecărei luni, la secretariatul spitalului unde își efectuează stagiul, trebuie să ajungă o notificare din partea rezidentului în care acesta menționează:

  1. Nume și prenume
  2. Specialitatea și anul de rezidențiat
  3. Stagiul în care este repartizat
  4. Numărul de zile de concediu de odihnă sau de concediu medical

Secretariatul emite foile de pontaj care vor fi transmise spitalului plătitor până la o dată stabilită de unitatea sanitară respectivă (de obicei data limită e 30). Pontajele pot fi duse și de alți colegi, fără sa fie necesară redactarea unei cereri. Există posibilitatea redactării punctajelor colective de prezență (o foaie de pontaj include activitatea lunară a mai multor rezidenți).

Pentru rotația de stagiu trebuie făcută o cerere către șeful secției cu o luna înaintea începerii stagiului. Pentru a downloada cererea – click pe fișier rotatii-cerere. Cererea aprobata împreună cu o copie după prima pagina a carnetului de rezident vor fi lăsate la RUNOS-ul spitalului unde se va desfășura stagiul. RUNOS-ul spitalului va trimite mai departe actele și va primi înapoi un document pe care rezidentul va trebui să îl ducă la spitalul plătitor.