Redirecționează 3.5% noilor perspective medicale.

Durată de completare: 4 minute.

Pași de completare:  formularul va fi descărcat din secțiunea “230” și completat aferent anului 2019 (doar dacă a existat activitate în muncă) și/sau anului 2020. Va fi scanat și trimis către contact@smmr.ro, sau va fi înmanat unui reprezentant SMMR. Acesta va colecta formularele și le va depune la sediul ANAF. Formularele pot fi depuse personal, dacă timpul vă permite.

Datele societății:

  • Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți
  • CIF:  34317837
  • IBAN: RO64BTRLRONCRT0297242201

Model de completare

52887056_400283584081033_4849434289579753472_n

230 Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii (OPANAF 50/2019)Formular. Se depune până la data de 15 martie de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România, în următoarele situații, după caz:
a) dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult; sau
b) dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
c) dispun asupra destinației sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.
Formularul se depune și de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și/sau pensii din străinătate, impozabile în România, conform legii.
Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii. Program.

Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare direcționării unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru restituirea cheltuielilor efectuate de persoanele fizice cu bursele private.

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/toate_formularele_cu_explicatii/#230n