În contextul actual, creat de pandemia produsă de virusul Sars-Cov2, a importanţei implementării acțiunilor planificate privind măsurile luate pentru limitarea răspândirii virusului, precum și în contextul prerogativelor legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, dar și în virtutea colaborării noastre cu Guvernul României, vă solicităm să ne transmiteți următoarele informații:

– Care este actul legislativ/administrativ/ordinul care reglementează detașarea medicilor rezidenți către call center-ul DSP?

– În contextul detașării la call center-ul DSP, în măsura în care există norme legislative implementate, ce entitate se ocupă de coordonarea medicilor rezidenți?

– Care este echipa de cadre didactice supervizoare responsabile de activitatea medicilor rezidenți?

– Cum va fi remunerată și pontată această perioadă de detașare?

Vă solicităm aceste informații, întrucât am fost contactați de mai mulți medici rezidenți, care sub promisiunea protejării anonimatului, ne-au mărturisit că au fost contactați telefonic în privința presupusei ”detașări”, însă nu au luat niciodată la cunoștință de actul administrativ care reglementează situația în sine. De asemenea, aceștia ne-au transmis că doresc să ajute în cadrul activităților legate de actuala pandemie, în limita cunoștințelor și a capacităților conforme cu specialitatea în care își desfășoară pregătirea, însă solicită să le fie respectate drepturile și să fie instruiți corespunzător înainte de a răspunde la apeluri ce pot pune viața cetățenilor României în pericol.

Menționăm faptul că avem cunoștință de art. 19, alineatul 1 al Legii care 136 din 18 iulie 2020 care prevede că în situaţia existenţei unui deficit de personal medical constatat de către direcţia de sănătate publică sau de inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă sau al municipiului Bucureşti, pe durata instituirii măsurii în domeniul sănătăţii publice, în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, personalul medical, paramedical şi auxiliar specializat din sistemul public poate fi detaşat cu acordul persoanei detaşate, iar în lipsa acestuia, în condiţiile prezentei legi, pe o durată de cel mult 30 de zile, prin ordin al ministrului sănătăţii ai şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau al persoanei desemnate de acesta sau, după caz, al conducătorului instituţiei angajatoare.

Conform aceluiași articol, pe durata detaşării dispuse conform alin. (1) se asigură persoanei detaşate, suplimentar faţă de salariul plătit de unitatea angajatoare, plata indemnizaţiei de detaşare în cuantum de 50% din salariul de încadrare, diurna zilnică de 2% din salariul de încadrare, cazarea şi transportul în localitatea unde se dispune detaşarea. (4) Drepturile plătite persoanei detaşate se suportă din bugetul Ministerului Sănătăţii, transportul se asigură de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, iar cazarea de către instituţia care beneficiază de serviciile persoanei detaşate sau, după caz, de către unitatea administrativ-teritorială, lucruri care nu sunt respectate în momentul de față.

Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți (SMMR) a fost înființată în anul 2015, pornind de la nevoia de asociere, de apartenență, al medicilor rezidenți. Scopul principal, SMMR este de a crea un mediu propice medicilor rezidenți pentru dezvoltarea socio-profesională și pentru o integrare mai ușoară în structurile medicale din care fac parte.

Organizația Tinerilor Medici Dentiști (OTMD) susține și reprezintă interesele comunității generației de tineri medici stomatologi din România. Astfel, OTMD inițiază și desfășoară o serie de activități de natură să asigure ORIENTAREA, DEZVOLTAREA și NETWORKING-ul tinerilor medici dentiști, precum programe de îndrumare, workshop-uri sau întâlniri informale pentru socializare.

Forumul Tinerilor din România reprezintă 155 de organizații de tineret din țară prin intermediul cărora sunt promovate valori ca: participare, egalitate, respect pentru diversitate și minorități, recunoaștere, nediscriminare și inovație. Scopul acesteia este de a reprezenta tinerii din România și totodată de a-i încuraja, susține și implica în activități și proiecte prin intermediul cărora să-și atingă potențialul maxim.

În speranța clarificării și rezolvării acestor incoveniente pentru colegii noștri, vă mulţumim anticipat și vă asigurăm de toată considerația noastră!