Atestate de studii complementare

Alături de pregătirea efectivă ca medic specialist, rezidențiatul include și oportunitatea obținerii unor atestate de studii complementare. Primele demersuri în acest sens, le puteți face încă din anii de rezidențiat. Cursurile specifice fiecărui atestat sunt organizate de către universitățile de de medicină din fiecare centru universitar. Dar, susținerea examenului și primirea efectivă a atestatului se pot efectua numai după obținerea titlului de medic specialist.

Exemple de atestate pentru care puteți urma cursuri pe parcursul pregătirii sunt:

  • ultrasonografie generală – destinat specialităților radiologie și imagistică medicală, medicină nucleară, gastroenterologie
  • ultrasonografie obstetricală și ginecologică – destinat specialității obstetrică-ginecologie
  • histeroscopie, colposcopie – destinate specialității obstetrică-ginecologie
  • echocardiografie generală – destinat specialității cardiologie
  • ecografie endocrină – destinat specialității endocrinologie
  • endoscopie digestivă diagnostică, terapeutică – destinate specialităților gastroenterologie și chirurgie generală
  • tomografie computerizată, imagistică prin rezonanță magnetică – destinate specialității radiologie și imagistică medicală

Sesiunile de examen au loc de două ori pe an, iar dosarul de înscriere se depune la sediul Ministerului Sănătății din Str George Vraca, nr 9.

Surse oficiale pentru informații suplimentare sunt următoarele

  • cursurile organizate în centrele universitare (urmăriți site-urile universităților și ale Colegiului Medicilor) http://www.cmr.ro/cursuri-postuniversitare-2014-2015/
  • anunțuri oficiale privind datele de examen și formalitățile necesare – site-ul Ministerului Sănătății, secțiune de „Cursuri, concursuri și examene” http://www.ms.ro/?pag=143
  • publicația din 2015 pentru examen http://www.ms.ro/documente/publicatie20150505_14856_17018.pdf