Acte necesare angajare pentru medicii rezidenţi

 

 

 

            Actele necesare angajare variază de la un spital plătitor la altul.  Departamentul de resurse umane al fiecărui spital afișează, în fiecare an, actele necesare.

O enumerare a actelor necesare pentru angajare este

 

 • dosar cu șină
 • cerere adresată conducerii unităţii
 • copie xerox după: cartea de identitate, certificatul de naştere, certificatul căsătorie (inclusiv al copiilor dacă este cazul)
 • copie xerox după actele de studii (diploma de absolvire și diploma de bacalaureat, pentru cei care nu au diploma de studii încă eliberată prezintă o copie legalizată după adeverința de la facultate )
 • dispoziție de repartizare cu ordinul de confirmare în specialitate
 • copie carnet de muncă sau/și adeverință cu vechimea în muncă (dacă este cazul)
 • cazier judiciar
 • cont IBAN (BRD, Unicredit Ţiriac Bank, Banca Transilvania, ING, Libra Bank, Banca Românească, Volksbank, BCR, Raiffeisen Bank)

Acte medicale necesare pentru angajare

 

 • adeverinţă medicală – apt de muncă de la medicul de familie
 • analize medicale: glicemie, hemoleucograma, EKG, examen neuropsihiatric, VDRL, antigen HBS, anticorpi anti HCV, HIV, examen nazofaringian, examen coproparazitologic, coprocultură,
 • fişă de aptitudini (fișa medicală de angajare) de la medicul de medicina muncii