Carnetul medicului rezident

Conform Ordonanței de Urgență emise de Gruvernul României în septembrie 2013 (articolul 9, alineatul 4), carnetul de rezident reprezintă un document cu „caracter obligatoriu, netransmisibil” în care este consemnată „activitatea de pregătire teoretică şi practică, reprezentată de baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice”.

Fiecare rezident primește carnetul de rezident în momentul repartiției pentru alegerea spitalului îndrumător în care își va efectua pregătirea în specialitate. Pe fiecare pagină se va lipi abțipildul ce reprezintă numărul de identificare a medicului rezident.

Elementele componente sunt:

 • prima pagină
  • ce conține numele rezidentului, codul de identificare al rezidentului (e situat în subsolul paginii), numărul ordinului de confirmare în rezidențiat, sesiunea în care a fost susținut examenul de rezidențiat, punctajul obținut la examenul de rezidnețiat, centrul universitar în care se desfășoară pregătirea, specialitatea urmată, durata de pregătire în rezidnețiat, unitatea de încadrarea (spitalul plătitor al rezidentului care deține statutul de angajator) și spitalul îndrumător (sptalul în care se defășoară pregătirea în rezidențiat)
  • copii xerox ale acestei prime pagine sunt necesare pentru diverse formalități de natură birocratică
 • a doua pagină – „mențiuni cu privire rezidențiat”
  • pe această pagină vor fi trecute aprobările Ministerului Sănătății pentru prelungirea pregătirii în rezidențiat
 • paginile corespunzătoare fiecărui stagiu de pregătire în rezidențiat
  • la finalul fiecărui stagiu de pregătire prevăzut în curricula de pregătire, medicul rezident va susține un examen parțial (cu probă teoretică și practică) a cărui notă va fi trecută de către șeful clinicii în i
  • fiecare pagină cu nota va trebui să conțină parafa medicului șef de secție și parafa unității de încadrare în care rezidentul și-a desfășurat pregătirea stagiului respectiv
  • în colțul fiecărei paginii trebuie lipit abțibildul primit odată cu carnetul la repartiție; aceste abțibilduri conțin codul de identificare al medicului rezident
 • pagina pentru examenul specialitate
  • pe această pagină va fi trecută nota obținută la examenul de specialitate
  • va conține numărul de confirmare în specialitate
 • ultima pagină (coperta interioară)
  • conține vizele anuale pentru pregătirea în rezidențiat
  • acestea vor fi ștampilate de unitatea de încadrare (spitalul plătitor)

           Rolul carnetului medicului rezident

 • certifică efectuarea tuturor stagiilor de pregătire prevăzute în curricula de specialitate (trebuiesc menționate inclusiv stagiile efectuate în afara țării)
 • copia integrală (toate paginile) legalizată a acestuia este necesar pentru înscrierea la examenul de specialitate

Obligațiile medicului rezident

 • păstrarea în stare bună a carnetului
 • să lipească abțibildurile în spațiile corespunzătoare
 • să se asigure ca datele din carnet sunt completate de persoane abilitate de Ministerul Sănătății
 • să verifice corectitudinea datelor
 • în caz de pierdere, va cere Ministerului Sănătății eliberarea unui duplicat contra cost

Caietul medicului rezident

Este in curs de evaluare de către comisia de specialitate, conform CRUSP va  fi eliberat in centrele DSP in luna martie 2019.

Vor fi menționate minimul de manevre ce sunt incluse in examenul de specialitate.  Va cuprinde:

 • date personale
 • activitatile practice (atat pentru stagiul de bază, cat si pentru cele conexe cu minim de proceduri)
 • comisia de specialitate – manevre
 • activități de cercetare
 • articole publicate
 • congrese
 • cursuri
 • stagii in strainătate

  Rolul caietului  medicului rezident: certifică efectuarea tuturor manevrelor de pregătire prevăzute în curricula examenului de specialitate.