Doctoratul reprezintă un stagiu de calificare științifică superioară, efectuat după terminarea studiilor universitare, în vederea obținerii titlului de Doctor în medicină. Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.
Absolvenţii universităţilor de medicină, spre deosebire de abolvenţii […]